dimecres, 23 de setembre de 2009

Els bons comunicadors


A la sessió de petit grup de COED hem realitzat una activitat per establir quines habilitats ha de tenir un bon comunicador.

Per a realitzar aquesta activitat primer l'Imma ens ha fet pensar en algú que considerem bon comunicador i després cadascú havia de dir tres habilitats que fessin d'aquesta persona un a bona comunicadora. El resultat és el de la imatge.

El fet comunicatiu

A classe de COED, en petit grup, hem treballat el fet comunicatiu a partir de 7 fragments.

Per a realitzar l'activitat, ens hem dividit en grups i cada grup a treballat un dels textos. Després de valorar dins el grup el text que ens havia tocat, hem explicat la idea principal a la resta de la classe i entre tots hem comentat el que ens semblava.

El fragment que he valorat amb el meu grup és el capítol Un tramvia anomenat text del llibre de Víctor Pagès Un tramvia anomenat text (1998) i parla del procés de comunicació i els problemes o incidències que hi apareixen, sobretot centrant-se en l’emissió i la recepció dels textos escrits.

L’autor explica que en l’emissió i la recepció d’un missatge intervenen diferents factors com el soroll, el grau de coneixement del codi i la coincidència del context entre l’emissor i el receptor. Aquests elements poden donar lloc a que un únic text sigui portador de diferents missatges.

Per a explicar aquesta idea, l’autor fa ús de diferents campanyes publicitàries on degut al soroll, al context o al codi, el missatge i la intenció de l’emissor no arriben al receptor.

Un exemple és la campanya de conscienciació per la sequera de l’Ajuntament de Barcelona: L’aigua escasseja. No te’n rentis les mans. Pagès explica com el “desconeixement” del codi o la pertinença a un context diferent van portar a la interpretació errònia que l’Ajuntament de Barcelona demanava l’abandonament de la pràctica de rentar-se les mans, enlloc de la presa de consciència del problema.

La resta de textos eren:
  • el capítol Escoltar i Sentir i el capítol Fer silenci del llibre de Francesc Torralba L'art de saber escoltar (2006).
  • el capítol Aprendre i créixer del llibre d'Eulàlia Bosch Educació i vida quotidiana (2003).
  • un fragment de El regal de la comunicació (2003) i el capítol Gramàtiques del silenci del llibre La festa dels sentits (2009), ambdós de Sebastià Serrano.
  • el capítol Una imatge val més que mil paraules del llibre de Jesús Tuson Una imatge no val més que mil paraules (2001).