dijous, 12 de gener de 2012

El preu de ser els primers

No us perdeu el 30 minuts d'aquest diumenge sobre els estudiants Koreans, amb el nom El preu de ser els primers. Davant el fracàs escolar que vivim aquí, allà 8 de cada 10 alumnes arriben a la universitat. Al programa s'analitzen els perquès i es valoren els pros i contres. La veritat és que promet

dilluns, 26 de desembre de 2011

El meu nou PLE

Una de les primeres entrades que vaig realitzar des de l'assignatura d'UDTIC va ser sobre els PLE i les comunitats d'aprenentatge. Pel que fa a aquesta darrera, ja he comentat en una altra entrada que des de l'assignatura no l'hem arribat a crear.

Tanmateix, sí que puc afirmar que tant els recursos treballats a l'aula com les tasques proposades al llarg han contribuït al fet que jo modifiqui el meu PLE, enriquint-lo amb eines i creant vincles amb nous usuaris que ben segur m'ajudaran en el meu lifelong learning.

Així doncs, crec que he complert els objectius que em vaig proposar en un inici i crec que he millorat molt pel que fa al meu nivell de partida. Aquí us deixo un enllaç al meu PLE inicial i un altre al meu nou PLE, la diferència és notable!

dissabte, 24 de desembre de 2011

L’impacte social de la introducció de les TIC a l’escola

Vivim en un moment on tenir accés a informació sobre qualsevol cosa és relativament fàcil, tant que el nostre problema és justament fer un garbell de tota la que ens arriba. A més a més, la nostra societat és tant canviat que la validesa d'aquesta informació sol tenir data de caducitat, ja que freqüentment en surt de nova que la substitueix.

En aquest context, doncs, és fonamental incorporar les TIC a l'escola, ja no només perquè els alumnes coneguin recursos i els sàpiguen utilitzar, sinó amb la finalitat que sàpiguen moure's amb agilitat en aquest món digital. Així introduir les TIC a l'escola ha de voler dir dotar als alumnes dels recursos i estratègies perquè creïn els seu propi PLE, el qual contribuirà a la interiorització de la idea que no es poden quedar amb el que aprenen en un moment donat, sinó que s'han d'anar reciclant els seus coneixements al llarg de tota la vida.

Així, la incorporació de les TIC ha de vetllar pel desenvolupament de la competència digital i ha de portar implícit un canvi metodològic, ja que l'objectiu ha de ser que l'alumne reflexioni sobre allò que aprèn i desenvolupi una actitud crítica envers la realitat. Així doncs, no ens podem quedar només amb la incorporació dels nous materials, ja que aquest per si sols no portaran cap canvi, sinó que hem de buscar noves estratègies que ens ajudin a formar el tipus de ciutadà que ens proposem. A la xarxa he trobat aquest vídeo que crec que exemplifica prou bé la meva opinió.

divendres, 23 de desembre de 2011

Recursos TIC per al treball col·laboratiu

Avui en dia gràcies a les TIC ja no és tan complicat portar a terme un treball cooperatiu, en la mesura que cada vegada trobem més eines que ens faciliten realitzar aquesta tasca malgrat la distància. Tot seguit us enumeraré un seguit de recursos que ens han estat molt útils per a dur a terme el nostre treball. D'aquest llistat he decidit obviar el correu electrònic perquè he suposat que és una eina amb la que la gran majoria estareu familiaritzats.

En primer lloc, tenim GoogleDocs, l'eina que ens ofereix Google per a crear documents, ja siguin fulls text, presentacions per diapositives, fulls de càlcul... Aquest recurs ens permet compartir un determinat arxiu amb altres companys, als quals podem donar permisos per visualitzar o per editar. En aquesta línia, Microsoft ha llançat Skydrive, que també permet crear i compartir documents online, amb unes opcions semblants a les de l'office, així com sincronitzar carpetes amb l'ordinador, tot i que aquests documents no es poden modificar.
Com a avantatges, cal destacar el fet que els diferents usuaris amb els quals es comparteix el document el poden anar editant alhora, tot i que si són masses l'eina és col·lapsa. A més a més, en ambdós casos s'ofereix un servei de missatgeria instantània per facilitar la comunicació entre els membres del grup. A més a més, com que l'arxiu es guarda en un servidor, és accessible des de qualsevol lloc amb connexió a Internet. Com a inconvenients destacaria la dificultat per posar-se d'acord, ja que escriure les coses no és el mateix que parlar-les, i la d'editar un mateix document alhora, ja que cal anar en compte amb no interferir en la feina d'algú altre. També crec que és un punt en contra el fet que les eines són més simples que no pas el Microsoft Word, però la veritat és que, pel que fa a GoogleDocs, sovint introdueixen canvis per a la seva millora.

També en aquesta línia, tot i que només serveix per fer presentacions, tenim Prezi, sobre el qual ja us he parlat en alguna entrada anterior. Com ja vaig dir en el seu moment, em sembla una eina molt útil en la mesura que les presentacions que permet fer són força atractives i, a més a més, permet tant el seu emmagatzematge online com la seva compartició

En segon lloc, recurs que ens ha sembla molt interessant és Dropbox. Per mitjà de la instal·lació del programa a l'ordinador, aquesta eina ens permet tenir disponibles online els arxius que nosaltres desitgem, així com compartir-los amb altres persones. Segons la meva experiènciaes tracta d'una eina molt útil en la mesura que ens permet tenir accés i compartir arxius des de qualsevol lloc. Aquí teniu un vídeo que explica el seu funcionament.


En tercer lloc, un recurs que he fet servir per realitzar treballs col·laboratius és el bloc. En la meva opinió trobo que és d'utilitat quan diverses persones volem parlar de coses al voltant d'una mateix tema. En aquest sentit des de l'assignatura vam crear el bloc de +3TIC, tot i que no ha tingut massa tirada. Tanmateix en altres treballs on l'he fet servir sí que l'ha tingut.En aquest cas jo crec que no ha funcionat perquè no hi havia una idea clara sobre què hi havia de constar ni una figura que liderés el tema de les intervencions o el terminis.

Una altra eina que també és molt interessant, però que per aquest treball no hem fet servir és Skype. Aquest programa ens permet trucar d'ordinador a ordinador de manera gratuïta, també des de qualsevol lloc. Fer servir Skype seria una bona manera de superar els inconvenients que esmentava anteriorment sobre el problemes de comunicació amb GoogleDocs.

Un últim recurs que també trobo interessant per treballar de forma cooperativa són les wikis. Tot i que per aquest treball n'hem fet servir, les wikis són webs col·laboratives on els usuaris són els que elaboren, editen, modifiquen i esborren el seu contingut. Una de les wikis més conegudes és la Viquipèdia. En la meva opinió, hauria estat útil fer una wiki si haguéssim tingut la intenció de publicar el nostre treball. Un avantatge d'aquest recurs és que, a banda de l'article que es publica, es pot dur a terme un discussió paral·lela en la qual poden intervenir tots els usuaris sobre els continguts de l'entrada.

Ara per ara aquest són els principals recursos online que conec que poden ser útils alhora de realitzar treballs col·laboratius. A mida que en vagi coneixent més prometo actualitzar l'entrada!


dimecres, 21 de desembre de 2011

Les pissarres digitals i les llengües

Avui el grup de la Regina Beltran, l'Estel Gamisans, la Tamara Herrera i l'Helena Prim, han exposat el seu treball sobre l'ús de la pissarra digital per ensenyar llengües. 

Per presentar-nos el tema han decidit, a través d'un PowerPoint compartit, dur a terme diverses activitats on s'observaven diferents usos de la pissarra. En la primera, han fet servir una metodologia força tradicional i han fet servir la pissarra digital com si fos la pàgina del llibre, subratllant i destacant idees i completant exercicis.

En la segona activitat ens han demanat que entre tots redactéssim un conte en anglès. Un per un havíem d'anar sortint a la pissarra i escrivint una frase. 

La tercera activitat consistia a resoldre endevinalles i la pissarra ens mostrava si eren o no correctes i la darrera ens demanava que relacionéssim cada part del cos amb el seu nom en anglès

Posteriorment ens han fet omplir per grups una graella on ens demanaven el rol del mestre, el de l'alumne i el tipus d'aprenentatge i ens han parlat d'Alexandria, una web on podem trobar material per treballar amb la pissarra digital i que ja està classificar per nivell educatiu, àmbit competencial i àrea.

Com ja he comentat en altres entrades, considero que les pissarres digitals són un recurs molt valuós que permeten que el procés d'ensenyament-aprenentatge sigui molt més actiu i relfexiu per part dels alumnes, sempre i quant el seu ús impliqui un canvi en la metodologia de l'aula. Si, per contra, ens limitem a fer un ús de la pissarra digital que podríem fer amb la pissarra tradicional l'estem desaprofitant, ja que no estem introduint cap millora en la nostra intervenció. Així doncs, cal que no oblidem que la pissarra és només un suport i que cal que aprenguem a fer-lo servir i ens interessem tant per crear noves activitats segons les nostre necessitats com per conèixer allò que ja existeix i tenim al nostre abast. En aquest sentit he trobat a la xarxa aquesta presentació que em sembla molt interessant.

Els blocs

Avui la Paula Antonell, la Sara Garcia i la Nuria Maldonado ens han presentat el seu treball sobre els blocs.

Per a introduir-nos el tema, han fet servir un prezi, mitjançant el qual ens han definit què és un bloc, ens han parlat de les seves característiques i ens han explicat els diferents tipus que hi ha: els blocs de centre, d'aula, de matèria o assignatura, personals i de professors. Posteriorment ens ha passat unes activitats que han creat amb JClic i ens han preguntat per la nostra experiència a les escoles de pràctiques.Pel que hem vist, tot i que sembla que són una eina cada cop més utilitzada tant per les escoles com pels docents, la seva utilització encara no està gaire estesa. Si tinc en compte la meva experiència a l'escola de pràctiques, puc dir que un mestre tenia un bloc per a la seva assignatura i una altra mestra gestionava un bloc d'aula.

En la meva opinió els blocs són eines molt útils on compartir informació i reflexionar sobre diversos temes. A més a més, permeten la interacció entre usuaris, en la mesura que pots seguir blocs, fer enllaços a entrades que trobis interessants i comentar allò que altres han escrit. Com a futura mestra crec que serà interessant portar un bloc d'aula per compartir allò que fem i que els alumnes el puguin gestionar per així fer-los més responsables del seu provés d'aprenentatge.

Les TIC com a recurs per aparendre una llengua

Avui el grup format per la Clara Boix, Àngel Carillo i l'Òscar Garcia ens ha presentat el seu treball sobre les TIC com a recurs per aprendre una llengua.

Per tal presentar el seu treball han començat fent sevir un prezi, on se'ns posava en el context que érem alumnes nous a una escola de Lisboa i havíem d'aprendre el vocabulari dels animals en portuguès, tot explicat en aquest idioma. Tot seguit, ens han separat en dos grups: a uns ens han demanat que completéssim una fitxa i als altres que completessin uns JClics. Quan els del primer grup hem acabat, ens han demanat que llegíssim un conte i intentéssim entendre el seu significat.

Per finalitzar ens han passat una enquesta sobre quins recursos ens havien semblat millors per aprendre el portuguès.

M'ha semblat molt interessant aquesta presentació en la mesura que ens ha permès experimentar com se sent un alumne nouvingut quan arriba al nostre país i ha d'aprendre un idioma nou. També m'ha sembla molt positiu poder comprovar com són d'útils les TIC en aquest àmbit, ja que el grup que ha fet els JClic ha pogut portar el seu ritme i aprendre segons les capacitats. Jo crec que com a futurs mestres és fonamental que tinguem en compte que no existeix una única metodologia per a ensenyar i que cal que en coneguem diverses per tal de poder fer servir la que sigui més convenient en cada cas. En aquest sentit, les TIC són de gran utilitat perquè ofereixen un ventall de recursos molt ampli per fer servir a l'aula.