dilluns, 19 de setembre de 2011

L'aprenentatge de les TIC

Avui a classe hem estat comentant que hi ha dos enfocaments pel que fa a l’aprenentatge de les TIC.

El primer fa referència a les TIC com a objecte d’aprenentatge i te com a objectiu l'alfabetització digital. Així, hi ha tota una part del currículum del que han de saber els nens de primària que anirà encaminat a conèixer l’ús de les eines.

El segon enfocament fa referència a les TIC com a recurs didàctic, on les TIC esdevenen recursos per a la resolució de problemes. En aquesta línia trobem les metàfores de l’educació a través dels ordinadors, les quals ja vaig comentar en una entrada anterior.

Trobo que és important que a l'hora de treballar amb les TIC a l'escola fem reflexionar els nens sobre el què faran i que ells mateixos reflexionin sobre com els està ajudant l'ordinador en la resolució del problema que els ocupa. D'aquesta manera els nens entenen que l'ordinador no és qui resol el problema, qui fa la feina, sinó que només és un estri que depèn d'ells mateixos.

Entorns personals d'aprenentatge

La primera sessió de l'assignatura Utilització Didàctica de les TIC vam visualitzar una conferència de Jordi Adell a les II Jornades TIC sobre els Personal Learning Environments.

Segons Adell, els PLE són entorns personals formats per persones que fan servir diferents recursos online que els permeten comunicar-se amb aquells que consideren interessants i així aprendre dels altres i que els altres aprenguin d’ells. En altres paraules, són recursos que permeten accedir a persones, continguts, fonts diverses, formar part de projectes col·lectius, donar i rebre ajuda... de manera que es crea una comunitat d’aprenentatge.


Algunes de les eines que ens presentava Adell en aquesta conferència són:


  • Twitter: És basa en la publicació de missatges curts. Ens permet seguir el que pública algú que ens interessa i també les persones a qui troba interessants.
  • Agregador RSS: ens permet subscriure allò que ens agrada i rebre la informació a mida que es va actualitzant. Ex. Google Reader.
  • Delicious: recurs per etiquetar i compartir els “preferits” del navegador, de tal manera que poden ser consultats des de qualsevol ordinador.
  • Lifestreaming: reuneix el que ha anat fent algú per la xarxa en un sol lloc. També pot ser compartit. EX. Friendfeed.

A més a més, a partir de la lectura del text d'Adell i Castanyeda Los Entornos Personales de Aprendizaje (PLEs): una nueva manera de entender el aprendizaje, vam poder veure com aquests realment suposen un canvi metodòlogic en la manera d’aprendre, ja que és l'alumne qui tria, reelabora, comparteix, reflexiona... sobre els continguts que ell necessita en un moment determinat, exercint així un paper actiu en el seu aprenentatge.

En aquests text, els autors classifiquen els recursos que ens permeten confeccionar aquests entorn en tres grups:

  • Eines i estratègies de lectura: recursos per obtenir informació. Ex. blogs, wikis...
  • Eines i estratègies de reflexió: serveis per transformar la informació. Ex. Google Docs, CMap Tools...
  • Eines i estratègies de relació: entorns que ens permeten relacionar-nos amb altres persones. Segons com s'estableixen les relacions, aquestes es podrien classificar en:
- Mitjançant objectes que compartim: Youtube, Flickr...

- Mitjançant recursos i experiències per aprendre: Delicious, Twitter...

- Mitjançant les relacions personals: Facebook, LinkedIn...


El concepte de PLE també es pot visualitzar al mapa conceptual del professor Xavier Àvila, realitzat a partir dels continguts d'una entrevista al professor Jordi Adell.


En la meva opinió, trobo que és molt positiu ensenyar els nens ha configurar el seu propi PLE com a complement de l'ensenyament de l'aula, perquè més que una eina en si, constitueixen una manera d'aprendre, on l'alumne selecciona, segons les seves necessitats, allò que vol integrar. Així, els PLE ens permeten despertar en els nens la curiositat i ensenyar-los la importància d'estar formant-se i actualitzant-se contínuament, alhora que se'ls mostra que no només poden aprendre dels altres, sinó que també tenen molt a aportar.

Fent una reflexió sobre els recursos online que utilitzo, aquest seria el meu PLE.