dimecres, 5 d’octubre de 2011

JClic

El JClic és un conjunt d'aplicacions informàtiques que serveixen per a realitzar diversos tipus d'activitats educatives: trencaclosques, associacions, exercicis de text, mots encreuats...(1) Generalment aquestes activitats estan incloses dins de projectes, els quals poden ser descarregats o oberts en un applet des de la Biblioteca d'activitats del JClic.

Si tenim en compte les metàfores sobre l'ús del ordinadors, el JClic respondria a la metàfora de l'ordinador com a tutor, ja que guia a l'alumne en la realització d'activitats. A les escoles s'utilitza força perquè facilita el treball autònom, permet veure on s'equivoca cada nen i també s'adapta a diferents ritmes de treball.

Dins el JClic, hi podem distingir tres eines: 
  • El JClic: és l'eina que ens serveix per visualitzar i executar les activitats.
  • El JClic author: ens permet crear els projectes.
  • El JClic report: fa l'informe d'avaluació de les activitats que realitzen els nens.
A la pàgina web de Domingo Méndez, professor del Colegio Jaime Balmes, podeu trobar diversos tutorials sobre el JClic, sobre com crear els projectes i sobre les possibilitat que ofereixen les diferents activitats. Aquí teniu un vídeo on fa un repàs sobre els punts que us acabo de comentar:Després de veure a la classe d'avui com funciona el JClic author he decidit crear un projecte, per tal  d'analitzar el seu ús. El meu projecte s'ha anomenat Pets i tenia per objectiu treballar el vocabulari en anglès dels animals domèstics. El projecte estava format 5 activitats: la primera era informativa i permetia veure el vocabulari, la segona era una associació simple de conceptes, la tercer era una sopa de lletres amb el vocabulari treballat a les anteriors, la quarta consistia en omplir buits d'unes frases i, la darrera, era un puzzle.

Segons el meu punt  de vista, el JClic author és un programa molt útil per diversos motius. En primer lloc, et permet crear activitats de forma molt personalitzada, ja que pots escollir-ne entre diversos tipus i dins de cada una pots acaba de concretar moltes característiques, per tal que l'activitat s'ajusti al màxim als objectius que et proposes.

En segon lloc, també he trobat molt positiu el fet que sigui una eina molt intuïtiva a l'hora de fer servir. Aquest fet permet que qualsevol amb un mínim de coneixements informàtics pugui crear les seves pròpies activitats.

Per últim, també he trobat molt útil el fet que puguis decidir recollir un informe d'avaluació sobre el que ha fet cada nen.

Com a crítica al JClic en general, penso que les activitats no estan prou ben classificades i que sovint costa trobar el que es busca. Així, penso que dins de la primària, les activitats podrien estar separades per cicles i per temes, no només per matèries.


(1) Extret de Què és el JClic? a http://clic.xtec.cat/ca/jclic/howto.htm Consulta [03.10.2011]