dimecres, 23 de novembre de 2011

Els mitjans de comunicació i l’educació.

La finalitat de l'educació que perseguim és formar ciutadans actius, reflexius, crítics i creatius que tinguin voluntat de participar en la millora de la societat.

És ben cert que ens trobem en l'era de la informació, la qual es caracteritza per la ingent allau de dades que rebem les persones cada dia. Així, és important que l'escola ensenyi a saber valorar quina informació és rellevant i quina no ho és i a diferenciar les dades objectives de les opinions.

Tanmateix, però, per tal d'aconseguir l'objectiu esmentat inicialment, l'escola no només a d'educar en l'ús dels mitjans de comunicació, sinó que també ha d'utilitzar-los com a eina per a educar. En aquest sentit trobem l'article Ensenyar actualitat, per a què?  de Joan Pagès, on ens explica que l'actualitat constitueix l'escenari en el qual vivim i, per tant, esdevé la nostra principal base de dades pel que fa a coneixement, maneres d'actuar, actituds... Així, a partir dels mitjans de comunicació, podem ensenyar a l'alumne a desenvolupar el seu esperit crític, a raonar per si mateix, a dubtar, a considerar diferents punts de vista, a argumentar... A més a més, també contribueixen a una formació democràtica en la mesura que promouen l'interès, ja que tracten temes d'actualitat; desperten sensibilitat, atès que generalment, a més d'informar busquen crear opinió, i criden a la participació, en la mesura que demanen que ens plantegem quins canvis són necessaris.

Així doncs, a l'escola del segle XXI no només li hem de demanara que eduqui en l'ús dels mitjans de comunicació, sinó que també els utilitzi per educar, ja que, en paraules de Pagès, "els ciutadans més informats estan més capacitats per interpretar la realitat i per prendre decisions i intervenir en la vida política i social".