dimecres, 21 de desembre de 2011

Les pissarres digitals i les llengües

Avui el grup de la Regina Beltran, l'Estel Gamisans, la Tamara Herrera i l'Helena Prim, han exposat el seu treball sobre l'ús de la pissarra digital per ensenyar llengües. 

Per presentar-nos el tema han decidit, a través d'un PowerPoint compartit, dur a terme diverses activitats on s'observaven diferents usos de la pissarra. En la primera, han fet servir una metodologia força tradicional i han fet servir la pissarra digital com si fos la pàgina del llibre, subratllant i destacant idees i completant exercicis.

En la segona activitat ens han demanat que entre tots redactéssim un conte en anglès. Un per un havíem d'anar sortint a la pissarra i escrivint una frase. 

La tercera activitat consistia a resoldre endevinalles i la pissarra ens mostrava si eren o no correctes i la darrera ens demanava que relacionéssim cada part del cos amb el seu nom en anglès

Posteriorment ens han fet omplir per grups una graella on ens demanaven el rol del mestre, el de l'alumne i el tipus d'aprenentatge i ens han parlat d'Alexandria, una web on podem trobar material per treballar amb la pissarra digital i que ja està classificar per nivell educatiu, àmbit competencial i àrea.

Com ja he comentat en altres entrades, considero que les pissarres digitals són un recurs molt valuós que permeten que el procés d'ensenyament-aprenentatge sigui molt més actiu i relfexiu per part dels alumnes, sempre i quant el seu ús impliqui un canvi en la metodologia de l'aula. Si, per contra, ens limitem a fer un ús de la pissarra digital que podríem fer amb la pissarra tradicional l'estem desaprofitant, ja que no estem introduint cap millora en la nostra intervenció. Així doncs, cal que no oblidem que la pissarra és només un suport i que cal que aprenguem a fer-lo servir i ens interessem tant per crear noves activitats segons les nostre necessitats com per conèixer allò que ja existeix i tenim al nostre abast. En aquest sentit he trobat a la xarxa aquesta presentació que em sembla molt interessant.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada