dimarts, 20 de desembre de 2011

Les comunitats virtuals d'aprenentatge

Tal com explica en Roc en aquesta entrada al seu bloc, les Comunitats d’Aprenentatge es defineixen com un projecte de transformació social i cultural d’un centre educatiu i del seu entorn per a aconseguir una societat de la informació per a totes les persones, basada en l’aprenentatge dialògic, mitjançant una educació participativa de la comunitat, que es concreta en tots els seus espais, inclosa l’aula (Valls 2000: 8). Segons aquesta definició, podríem dir que una persona aprèn de tot allò que hi ha a l'entorn en el qual participa, alhora que aquest i totes les persones que l'integren es beneficien de les seves aportacions


En aquest sentit, és interessant que des de l'escola potenciem que els alumnes creïn el seu propi PLE, és a dir, coneguin diferents recursos que els permetin crear la seva pròpia comunitat d'aprenentatge. D'aquesta manera, anirem fent que els nens mica en mica prenguin la responsabilitat del seu aprenentatge i integrin la idea que l'aprenentatge és un procés que mai finalitza i que, per tant, té lloc al llarg de tota la vida. Així doncs, aquest PLE ha d'anar variant en funció de les seves necessitats.

Pel que fa a la comunitat d'aprenentatge que preteníem crear des de l'assignatura d'UDTIC, crec que aquesta no ha acabat de funcionar per diversos motius:

En primer lloc, crec que no s'ha creat pel poc seguiment que han tingut els blocs. Aquest fet ha ocasionat que tinguéssim poc a comentar-nos o a relacionar. Tanmateix, crec que hauríem d'anar a l'arrel de l'assumpte i veure perquè els blocs han tingut tan poca tirada. En la meva opinió ha estat perquè aquest quadrimestre hem tingut molta feina de totes les assignatures i gestionar un bloc és quelcom que porta temps. Jo mateixa he estat conscient molts cops del fet que hi ha entrades sobre temes que m'han interessat que no he arribat a fer per falta de temps i m'he dedicat a les que sabia que havien de ser-hi.

En segon lloc, trobo que han faltat motivació i implicació. Crec que a banda de la falta de temps, en general hi ha hagut poc interès per portar un seguiment del que anàvem fent des de l'assignatura. Potser hauria estat bé decidir entre tots temes o recursos que ens hauria agradat conèixer i repartir-nos la seva investigació. Potser així el seguiment dels blocs hauria sigut més del dia a dia.

En tercer lloc, penso que el hashtag de Twitter no ha funcionat perquè la majoria no n'érem usuaris prèviament i, per tant, no teníem l'hàbit d'anar publicant enllaços. Potser hauria estat interessant unir Twitter amb els blocs, però per això hauria calgut que hi hagués hagut interès per aquest darrers.

Per últim, crec que moltes de les entrades interessants que s'han anat publicant han passat desapercebudes, ja que no tothom seguia tots els blocs. Opino que, tot i que ja es va parlar de Google Reader en algun moment, hauria estat bé dedicar part d'alguna sessió a explicar el seu funcionament. Penso que aquesta imatge que he trobat a la xarxa defineix força bé el que ens ha passat:Així doncs, crec que és una pena que no s'hagi arribat a crear aquesta comunitat, però espero que a partir d'ara els blocs continuïn en ús perquè potser el fet de publicar sobre temes diferents al voltant de l'educació ens ajuda a configurar-la. L'esperança és l'últim que es perd!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada