dilluns, 7 de novembre de 2011

L'aplicació del Pla TAC a la meva escola de pràctiques

Com moltes altres, la meva escola de pràctiques es troba a mig camí en la integració de les TIC al currículum, segons el que proposa el Pla TAC de centre

En primer lloc, he pogut comprovar que l’escola ha superat la visió de les TIC únicament com a recurs o com a contingut, ja que aquestes tenen un plantejament tant vertical (ensenyament de les TIC com a contingut) com horitzontal (ús de les TIC des de les diferents àrees) en el currículum de l’escola. 

Pel que fa a la mediatització de l’ús de les TIC, he pogut observar que les barreres de primer ordre són inexistents, ja que generalment no es donen problemes de tipus operatiu i, en cas afirmatiu, aquest són ràpidament gestionats pels membres de la Comissió d’Informàtica. Tanmateix, seria un error pensar que pel fet que al centre no es donen aquestes barreres, la innovació i el canvi metodològic estan garantits. I és justament en aquest sentit on apareixen les barreres de segon ordre. Els mestres no han estat capaços de realitzar el canvi organitzatiu i metodològic que demana la integració útil i eficaç d’aquests recursos. Així, en molts casos, les seves classes continuen essent essencialment igual que eren abans de la incorporació de les TIC, i aquestes només són utilitzades de tant en tant per a la realització d’algun exercici. Per aquest motiu, és molt important que tots els membres del professorat participin en l'elaboració del Pla i tinguin una visió clara sobre allò que es proposen i el temps que necessiten per dur-ho a terme.

Quant a la creació d’un EVEA, l’escola encara no en té, tot i que des de l’any passat tenen Intranet. Els membres de la Comissió d’Informàtica són conscients de la seva importància i, per aquest motiu, han decidit iniciar aquest any les reflexions del Pla TAC al claustre per decidir si l’incorporen o no. 

Un altre punt a millorar pel que fa l’ús de les TIC és que l’escola no forma part de cap projecte col·laboratiu amb altres centres, tot i que actualment estan debatent la utilització dels blocs de classe. Seguint aquesta idea de compartir experiències i recursos, els mestres em confessen que sovint hi ha cert rebuig a fer servir les noves tecnologies davant la dificultat de trobar bons materials entre l’allau d’informació que reben. Afirmen que, a banda de MerLí, seria interessant crear una espècie de biblioteca de recursos multimèdia que puguin ser emprats en l’àmbit educatiu.

Per últim, pel que fa a l’anàlisi de l’ús dels recursos i a la seva posada en comú entre els docents, podríem dir que a l’escola no es dóna de manera oficial, però que sí és cert que els mestres comparteixen experiències i pràctiques, tot i que, tal com s’afirma des de la Comissió, és important establir uns criteris de treball comuns per a tothom. Aquest és un element pendent de revisar de cara a la reflexió del Pla TAC.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada